fbpx

2016-08-07

Anita Family | Vancouver

每一個孩子最自然開心的,就是與父母相處的時刻,抱在懷裡,拉著小手,跟著他們做瘋狂的事,我想,這是最好的陪伴吧!

這一天在溫哥華,是個陽光美好的親子時光。

+ Photographer | Daran Wu
+ Location | Queen Elizabeth Park,Vancouver,BC,Canada

0701-1

0701-2

0701-3

0701-4

0701-5

0701-7

0701-8

0701-11

0701-12

0701-14

0701-15

0701-16

0701-18

0701-19

0701-20

0701-23

0701-24

0701-25

0701-26

TAGS

SHARE THIS STORY